UTBILDNING, FÖRELÄSNING, COACHNING

INOM NÄRINGSLIV OCH IDROTT

MED OLLE ANFELT OCH MALIN LAKE

Inom Örebro Volley innehar vi en bred kunskap och lång erfarenhet inom coachning och tar nu steget fullt ut och erbjuder våra tjänster till näringsliv och idrott.

Du kan boka anpassad team- eller individuell coachning samt utbildningar och föreläsningar med Malin Lake och Olle Anfelt, men även mentorskap, exempelvis för dig som vill ta ditt ledarskap längre.

Utbildning

Förutom vår 3-dagarsbildning (coachande ledarskap/förhållningssätt), skräddarsyr vi utbildningar för företag, team eller dig som individ. Läs vad några av deltagarna skriver om utbildningen nedan.

Föreläsningar

* Inom coachning och ledarskap

* Fysisk, mental och social hälsa

Coachning ­- individuell och grupp/team

Vi coachar för mentala och fysiska mål inom idrott, näringsliv och livsstil.

Du når oss här:

olleanfelt@gmail.com  +46 70 562 09 30

malin.lake@orebrovolley.com  +46 70 611 61 31

Olle Anfelt

Olle har 25 års erfarenhet av utbildningar i coachande ledarskap. Han har följt utvecklingen inom coachning sedan sin tid på Örebro universitet på 90-talet och leder både kortare och längre utbildningar inom området. Olle är dessutom coach för flera av våra partners i vårt partnernätverk.

Hör av dig för att diskutera ett tänkbart upplägg för din eller er situation.

Malin Lake

Malin coachar dig inom idrott, business och livsstil. Hon har många års teoretisk och praktisk erfarenhet inom såväl de fysiska som mentala områdena och brinner lite extra för att hjälpa ”talanger” att etablera sig på elitnivå. Läs mer här om Malin.

Sagt om utbildningarna

”Ett Coachande förhållningssätt har man glädje av både på jobbet och privat. Att vi får möjligheten att utbilda våra medarbetare att ”change the game” som en del av vårt partnerskap med Örebro Volley är otroligt värdefullt.”

Ann Sehlin Närkefrakt

”Den öppnade upp ett helt annat synsätt för mig när det kommer till att leda. Framför allt har den lärt mig att lyssna. Utbildningarna har varit till stor nytta för mig, både i min roll som ledare och i mitt privatliv.”

David Bergstedt, Nemax

”En ögonöppnare för yrkeslivet, såväl det privata livet. Älskar det coachande förhållningssättet där man intar rollen med aktivt lyssnande och ställer öppna frågor som hjälper människor att själva komma fram till sina egna lösningar. En utbildning som passar mig perfekt i min säljande projektledarroll. Kunniga och inspirerande utbildare med ett bra upplägg på utbildningen.”

Sussie Åkeson Rosenctantz, Nercia