KIF Örebro och Örebro Volley är två damelitklubbar som initierat ett förstärkt samarbete mellan varandra i en rad viktiga frågor. Ett område som båda brinner starkt för är att bidra tillbaka till Örebro – inte minst utifrån möjligheter att bidra till tjejers möjligheter och förutsättningar inom och utanför idrotten. Tillsammans gick klubbarna fram med ett gemensamt projekt för att främja psykisk hälsa i Örebro län. Regionstyrelsen valde i början av mars att ge avslag till ansökan, med hänvisningen till att de redan jobbar med frågan och att de inte vill stötta enskilda elitklubbar. Här kommer ett svar på varför KIF Örebro och Örebro Volley tycker att Region Örebro Län har fattat fel beslut.

Tillsammans gick vi fram med ett reellt projekt för att bidra till bättre välmående och främjad psykisk hälsa hos ungdomar i Örebro län. Under fem år ville vi jobba tillsammans med våra elitspelare,  för att möta upp det ökade behovet av att jobba med psykisk hälsa hos ungdomar – ett område där statistiken är tydlig: allt fler yngre mår allt sämre psykiskt. Och särskilt tjejer.

Region Örebro Län menar att de redan jobbar med frågan samt att de inte vill ge direktstöd till enskilda elitklubbar. Vi beklagar detta beslut och kan konstatera att Region Örebro Läns synsätt på hur elitklubbarna i länet – och idrottsklubbar i stort – kan bidra till främjad folkhälsa är förlegad. Eftersom de inte anser att det verkar vara möjligt.

I en intervju med P4 Örebro antyder regionstyrelsens ordförande Andreas Svahn att det föreligger risk att pengarna – en miljon kronor per år i fem år – skulle kunna gå till våra klubbars elitsatsningar. Och att det alltid är svårt att gynna enskilda klubbar, eftersom andra klubbar också kan tänkas vilja ha stöd.

Vi vill vara tydliga: KIF Örebro och Örebro Volleys ansökan handlar om att bidra till ungdomars – och i synnerhet tjejers – psykiska välmående, där våra elitspelare skulle vara det centrala verktyget i arbetet. Genom utbildning av våra spelare i kombination med deras redan starka förebildsskapande förmågor som elitidrottande tjejer skulle våra två spelartrupper kunna träffa tusentals tjejer och killar i Örebro län. För att bidra till att vända den negativa statistiken kring psykisk ohälsa – genom att jobba med psykisk hälsa. Det skulle bidra till att förbättra tillvaron för många, och spara pengar för Region Örebro Län genom att förhoppningsvis färre skulle behöva uppsöka akutvård för psykisk ohälsa. Och bidra till minskningar av allvarliga tillstånd som exempelvis självskadebeteende och ätstörningar.

Det är beklagligt att inte Region Örebro Län ser möjligheterna med att jobba mer proaktivt i frågan. Tillsammans med två starka organisationer i civilsamhället. Skygglapparna kring elitidrotten måste bort, annars riskerar invånarna i Örebro län att gå miste om många viktiga hälsofrämjande effekter som elitidrotten kan bidra med. Synsättet att idrottsklubbar ”bara gör samhällsinsatser” för att finansiera sina elitsatsningar är förlegat. Och rädslan för att andra ska bli avundsjuka på finansierar av projekt som dessa blir ett defensivt och kontraproduktivt synsätt.

Vi vill bidra till en bättre psykisk hälsa, där vi ser att vi inom damelitidrotten har extra starka möjligheter att göra just detta. Eftersom elitspelare på damsidan sällan kan leva helt på sin idrott så finns det gott om tid för många spelare att just jobba i projekt som dessa. Finansieringen skulle oavkortat gå till genomförandet av projektet. Och erfarenheter från tidigare projekt visar att det är en rejälare satsning som måste till. Både för att få ordentligt tryck i arbetet, men också för att säkerställa att det inte bara blir ett projekt som dör ut efter projekttiden är slut.

En viktig del i vår ansökan har varit att ha med oss SISU och Region Örebro Län i projektgruppen för att säkerställa kvalitet och att arbetet ger de effekter som önskas.

Region Örebro Läns val att säga nej till detta projekt är ett hårt slag i magen på alla unga tjejer och killar som mår dåligt. Region Örebro Län måste ha ett bättre självförtroende till sin egen organisation och kunna vila i att de kan motivera investeringar oavsett vem som ansöker så länge ansökan håller nivå och projektets mål bidrar till det som Region Örebro Län vill ska uppnås.

Vi kommer jobba vidare för att hitta alternativ finansiering, men ser att det kommer bli svårt eftersom Region Örebro Län är den enskilda aktör som både har ansvar för dessa frågor samt har en egen strategi för att främja just psykisk hälsa – där de pekar ut att en viktig pusselbit för att lyckas är att jobba med frågorna tillsammans med andra aktörer i civilsamhället. Men tydligen inte idrottsklubbar, där frågan om psykisk och fysisk hälsa är en central del i hela rörelsen.

Kort sagt: Region Örebro Läns nej är ett slag i magen på tjejer och killar som mår dåligt. VI vet att vi hade gjort stor skillnad genom att ta frågan från ett strategidokument till verkstad ute i länet. Hos ungdomarna. Vi vet att skolor hade välkomnat besök av våra utbildade spelare för att prata om dessa viktiga frågor.

Vi är ledsna att politikerna i Region Örebro Län väljer att säga nej till den viktiga fråga. Främjandet av psykisk hälsa hos ungdomar borde få kosta mer. Det skulle vi alla tjäna på. Särskilt de som idag mår dåligt.

Bild: Daniel Lubner

/KIF Örebro och Örebro Volley